Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 aprilie 2011

3 mai 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 29 aprilie 2011, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 0,2 miliarde EUR, până la 174,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 335,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 3,2 miliarde EUR, până la 834,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 17,6 miliarde EUR, până la 84,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 3,2 miliarde EUR, până la 335,4 miliarde EUR. Miercuri, 27 aprilie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 97,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 117,9 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 76 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 71,4 miliarde EUR. Joi, 28 aprilie 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 71,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 63,4 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 27,3 miliarde EUR (faţă de 13,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la 136,5 miliarde EUR. Această scădere s-a datorat ajungerii la scadenţă a unor titluri achiziţionate în cadrul programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 29 aprilie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 76,1 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,4 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 16,8 miliarde EUR, până la 187,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 350 668 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 216 815 −1 244
2.1 Creanţe asupra FMI 74 236 −1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 578 −1 243
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 267 −243
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 371 −786
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 371 −786
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 434 259 12 781
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 117 883 20 511
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 316 310 −7 732
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 −28
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 63 30
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 49 583 4 711
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 472 059 143
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 136 520 −75
7.2 Alte titluri 335 539 218
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 548 −537
9 Alte active 290 533 −8 605
Total active 1 894 101 6 219
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 834 430 −3 195
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 286 506 −7 209
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 187 655 −16 814
2.2 Facilitatea de depozit 27 338 14 234
2.3 Depozite pe termen fix 71 403 −4 597
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 110 −32
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 050 −203
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 92 249 17 604
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 84 424 17 637
5.2 Alte angajamente 7 825 −33
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 158 −1 154
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 927 −33
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 830 −1 214
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 830 −1 214
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 612 −1
10 Alte pasive 182 263 1 819
11 Conturi de reevaluare 305 890 0
12 Capital şi rezerve 81 185 −194
Total pasive 1 894 101 6 219

Contacte media