Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.4.2011

3.5.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.4.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 174,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 335,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 3,2 miljardilla eurolla 834,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 17,6 miljardilla eurolla 84,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 3,2 miljardilla eurolla 335,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.4.2011 erääntyi 97,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 117,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 76 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 71,4 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 28.4.2011 erääntyi 71,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 63,4 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 27,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 13,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,1 miljardilla eurolla 136,5 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 29.4.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 76,1 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,4 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 16,8 miljardilla eurolla 187,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 350 668 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 216 815 −1 244
2.1 Saamiset IMF:ltä 74 236 −1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 578 −1 243
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 267 −243
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 371 −786
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 371 −786
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 434 259 12 781
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 117 883 20 511
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 316 310 −7 732
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 −28
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 63 30
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 49 583 4 711
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 472 059 143
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 136 520 −75
7.2 Muut arvopaperit 335 539 218
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 548 −537
9 Muut saamiset 290 533 −8 605
Vastaavaa yhteensä 1 894 101 6 219
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 834 430 −3 195
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 286 506 −7 209
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 187 655 −16 814
2.2 Talletusmahdollisuus 27 338 14 234
2.3 Määräaikaistalletukset 71 403 −4 597
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 110 −32
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 050 −203
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 92 249 17 604
5.1 Julkisyhteisöt 84 424 17 637
5.2 Muut 7 825 −33
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 158 −1 154
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 927 −33
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 830 −1 214
8.1 Talletukset ja muut velat 11 830 −1 214
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 612 −1
10 Muut velat 182 263 1 819
11 Arvonmuutostilit 305 890 0
12 Pääoma ja rahastot 81 185 −194
Vastattavaa yhteensä 1 894 101 6 219

Yhteyshenkilöt