Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. április 29.

2011. május 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. április 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 174,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 335,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,2 milliárd euróval 834,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 17,6 milliárd euróval 84,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 3,2 milliárd euróval 335,4 milliárd euróra emelkedett. 2011. április 27-én, szerdán lejárt egy 97,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 117,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 76 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 71,4 milliárd euro értékben. 2011. április 28-án, csütörtökön lejárt egy 71,1 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 63,4 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 27,3 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 13,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) 0,1 milliárd euróval 136,5 milliárd euróra csökkent. A csökkenés annak tudható be, hogy lejárt a fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok futamideje. Ezért a 2011. április 29-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 76,1 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozott állomány értéke pedig 60,4 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 16,8 milliárd euróval 187,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 350 668 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 216 815 −1 244
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 236 −1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 578 −1 243
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 267 −243
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 371 −786
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 371 −786
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 434 259 12 781
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 117 883 20 511
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 316 310 −7 732
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 −28
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 63 30
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 49 583 4 711
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 472 059 143
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 136 520 −75
7.2 Egyéb értékpapírok 335 539 218
8 Euróban denominált államadósság 34 548 −537
9 Egyéb eszközök 290 533 −8 605
Eszközök összesen 1 894 101 6 219
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 834 430 −3 195
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 286 506 −7 209
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 187 655 −16 814
2.2 Betéti rendelkezésre állás 27 338 14 234
2.3 Lekötött betétek 71 403 −4 597
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 110 −32
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 050 −203
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 92 249 17 604
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 84 424 17 637
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 825 −33
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 158 −1 154
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 927 −33
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 830 −1 214
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 830 −1 214
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 612 −1
10 Egyéb kötelezettségek 182 263 1 819
11 Átértékelési számlák 305 890 0
12 Saját tőke 81 185 −194
Források összesen 1 894 101 6 219
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok