Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 ianuarie 2011

18 ianuarie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 14 ianuarie 2011, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat rezultatului net al operaţiunilor cu monede de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 180,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
13 ianuarie 2011 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 70 de milioane USD 70 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au crescut cu 0,8 miliarde EUR, până la 324,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 7,1 miliarde EUR, până la 827,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 1,1 miliarde EUR, până la 80,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a înregistrat o scădere de 41,6 miliarde EUR, până la 296,7 miliarde EUR. Miercuri, 12 ianuarie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 195,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 180,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 73,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 74 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 107,2 miliarde EUR (faţă de 81 de miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 2,2 miliarde EUR, până la 137,2 miliarde EUR. Majorarea s-a datorat rezultatului net al cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al ajungerii la scadenţă a titlurilor aferente programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 14 ianuarie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 76,4 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,8 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 31 de miliarde EUR, până la 145,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 367 431 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 226 578 1 567
2.1 Creanţe asupra FMI 71 395 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 155 183 1 567
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 25 987 −783
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 672 1 329
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 672 1 329
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 478 354 −15 609
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 180 081 −15 611
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 298 217 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 32 −13
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 24 15
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 45 042 −1 803
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 461 477 3 042
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 137 165 2 238
7.2 Alte titluri 324 312 804
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 954 0
9 Alte active 296 652 3 510
Total active 1 957 146 −8 748
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 827 774 −7 056
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 327 530 −4 974
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 145 872 −30 990
2.2 Facilitatea de depozit 107 200 26 234
2.3 Depozite pe termen fix 74 000 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 458 −718
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 864 570
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 88 211 −1 105
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 80 432 −1 130
5.2 Alte angajamente 7 778 25
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 46 704 3 115
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 446 293
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 725 −16
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 725 −16
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 552 0
10 Alte pasive 182 323 425
11 Conturi de reevaluare 331 545 −1
12 Capital şi rezerve 78 472 0
Total pasive 1 957 146 −8 748

Contacte media