Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. sausio 14 d.

2011 m. sausio 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. sausio 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų prekybos aukso monetomis grynojo rezultato.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 180,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2011 m. sausio 13 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 70 mln. JAV dolerių 70 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 324,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 827,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 80,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 41,6 mlrd. eurų – iki 296,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. sausio 12 d., baigėsi 195,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 180,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 73,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 74 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 107,2 mlrd. eurų (palyginti su 81 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 137,2 mlrd. eurų – dėl grynojo rezultato, gauto įvykdžius pirkimus pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir suėjus padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. sausio 14 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 76,4 mlrd. eurų ir 60,8 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 31 mlrd. eurų – iki 145,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 431 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 226 578 1 567
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 71 395 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 155 183 1 567
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 987 −783
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 672 1 329
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 672 1 329
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 478 354 −15 609
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 180 081 −15 611
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 298 217 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 32 −13
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 24 15
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 45 042 −1 803
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 461 477 3 042
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 137 165 2 238
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 324 312 804
8 Valdžios skola eurais 34 954 0
9 Kitas turtas 296 652 3 510
Visas turtas 1 957 146 −8 748
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 827 774 −7 056
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 327 530 −4 974
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 145 872 −30 990
2.2 Indėlių galimybė 107 200 26 234
2.3 Terminuotieji indėliai 74 000 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 458 −718
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 864 570
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 88 211 −1 105
5.1 Valdžiai 80 432 −1 130
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 778 25
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 46 704 3 115
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 446 293
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 725 −16
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 725 −16
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552 0
10 Kiti įsipareigojimai 182 323 425
11 Perkainojimo sąskaitos 331 545 −1
12 Kapitalas ir rezervai 78 472 0
Visi įsipareigojimai 1 957 146 −8 748

Kontaktai žiniasklaidai