Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.1.2011

18.1.2011

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.1.2011 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin käytyä kauppaa kultakolikoilla.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 180,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
13.1.2011 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 324,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 7,1 miljardilla eurolla 827,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 1,1 miljardilla eurolla 80,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 41,6 miljardilla eurolla 296,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.1.2011 erääntyi 195,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 180,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 73,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 74 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 107,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 81 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 137,2 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen sekä euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 14.1.2011 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 76,4 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,8 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 31 miljardilla eurolla 145,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 367 431 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 226 578 1 567
2.1 Saamiset IMF:ltä 71 395 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 155 183 1 567
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 987 −783
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 672 1 329
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 672 1 329
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 478 354 −15 609
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 180 081 −15 611
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 298 217 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 32 −13
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 24 15
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 45 042 −1 803
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 461 477 3 042
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 137 165 2 238
7.2 Muut arvopaperit 324 312 804
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 954 0
9 Muut saamiset 296 652 3 510
Vastaavaa yhteensä 1 957 146 −8 748
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 827 774 −7 056
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 327 530 −4 974
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 145 872 −30 990
2.2 Talletusmahdollisuus 107 200 26 234
2.3 Määräaikaistalletukset 74 000 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 458 −718
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 864 570
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 88 211 −1 105
5.1 Julkisyhteisöt 80 432 −1 130
5.2 Muut 7 778 25
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 46 704 3 115
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 446 293
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 725 −16
8.1 Talletukset ja muut velat 14 725 −16
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 552 0
10 Muut velat 182 323 425
11 Arvonmuutostilit 331 545 −1
12 Pääoma ja rahastot 78 472 0
Vastattavaa yhteensä 1 957 146 −8 748

Yhteyshenkilöt