Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. január 14.

2011. január 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. január 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése az eurorendszer két nemzeti központi bankja által végrehajtott aranyérme-kereskedés nettó eredményét tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,5 milliárd euróval 180,8 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2011. január 13. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 70 millió USD 70 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval 324,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 7,1 milliárd euróval 827,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,1 milliárd euróval 80,4 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 41,6 milliárd euróval csökkent, 296,7 milliárd euróra. 2011. január 12-én, szerdán lejárt egy 195,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 180,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 73,5 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 74 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 107,2 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 81 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,2 milliárd euróval 137,2 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt vásárlás és a fedezettkötvény-vásárlási program keretében lejárt értékpapír-állomány nettó eredménye. Ezért a 2011. január 14-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 76,4 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,8 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 31 milliárd euróval 145,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 431 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 226 578 1 567
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 71 395 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 155 183 1 567
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 987 −783
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 672 1 329
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 672 1 329
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 478 354 −15 609
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 180 081 −15 611
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 298 217 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 32 −13
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 24 15
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 45 042 −1 803
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 461 477 3 042
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 137 165 2 238
7.2 Egyéb értékpapírok 324 312 804
8 Euróban denominált államadósság 34 954 0
9 Egyéb eszközök 296 652 3 510
Eszközök összesen 1 957 146 −8 748
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 827 774 −7 056
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 327 530 −4 974
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 145 872 −30 990
2.2 Betéti rendelkezésre állás 107 200 26 234
2.3 Lekötött betétek 74 000 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 458 −718
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 864 570
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 88 211 −1 105
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 80 432 −1 130
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 778 25
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 46 704 3 115
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 446 293
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 725 −16
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 725 −16
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552 0
10 Egyéb kötelezettségek 182 323 425
11 Átértékelési számlák 331 545 −1
12 Saját tőke 78 472 0
Források összesen 1 957 146 −8 748

Médiakapcsolatok