Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. jaanuar 2011

18. jaanuar 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

14. jaanuaril 2011 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kauplemine kuldmüntidega.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 180,8 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
13. jaanuar 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 70 miljonit USA dollarit 70 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,8 miljardi euro võrra 324,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 7,1 miljardi euro võrra 827,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,1 miljardi euro võrra 80,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 41,6 miljardi euro võrra 296,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. jaanuaril 2011 möödus 195,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 180,1 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 73,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 74 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 107,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 81 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 2,2 miljardi euro võrra 137,2 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames ja väärtpaberite tähtaegade möödumine tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 14. jaanuaril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 76,4 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,8 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 31 miljardi euro võrra 145,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 367 431 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 226 578 1 567
2.1 Nõuded RVFle 71 395 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 155 183 1 567
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 987 −783
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 20 672 1 329
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 672 1 329
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 478 354 −15 609
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 180 081 −15 611
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 298 217 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 32 −13
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 24 15
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 45 042 −1 803
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 461 477 3 042
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 137 165 2 238
7.2 Muud väärtpaberid 324 312 804
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 954 0
9 Muud varad 296 652 3 510
Varad kokku 1 957 146 −8 748
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 827 774 −7 056
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 327 530 −4 974
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 145 872 −30 990
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 107 200 26 234
2.3 Tähtajalised hoiused 74 000 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 458 −718
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 864 570
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 88 211 −1 105
5.1 Valitsussektor 80 432 −1 130
5.2 Muud kohustused 7 778 25
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 46 704 3 115
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 446 293
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 725 −16
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 725 −16
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 54 552 0
10 Muud kohustused 182 323 425
11 Ümberhindluskontod 331 545 −1
12 Kapital ja reservid 78 472 0
Kohustused kokku 1 957 146 −8 748

Kontaktandmed