Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 decembrie 2010

7 decembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 3 decembrie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,4 miliarde EUR, până la 176,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
2 decembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 60 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 2,2 miliarde EUR, până la 320,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 10,5 miliarde EUR, până la 824,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 20,7 miliarde EUR, până la 91,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 29,6 miliarde EUR, până la 373,7 miliarde EUR. Miercuri, 1 decembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 177,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 179,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 66 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 67 de miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 2 miliarde EUR, până la 130,1 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 3 decembrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 69,2 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,9 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,9 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 84,8 miliarde EUR (faţă de 53,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 11 miliarde EUR, până la 185,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 411 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 268 −736
2.1 Creanţe asupra FMI 69 627 88
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 149 641 −824
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 651 397
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 582 −277
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 582 −277
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 525 791 2 607
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 179 694 2 591
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 345 226 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 865 13
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 6 4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 32 980 1 373
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 450 649 4 137
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 130 086 1 965
7.2 Alte titluri 320 563 2 172
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 977 0
9 Alte active 281 821 668
Total active 1 924 130 8 169
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 824 523 10 479
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 337 919 21 209
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 185 847 −11 037
2.2 Facilitatea de depozit 84 850 31 074
2.3 Depozite pe termen fix 67 000 1 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 222 172
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 10 122 5 102
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 99 483 −19 244
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 91 784 −20 748
5.2 Alte angajamente 7 698 1 504
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 828 1 220
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 793 784
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 628 −1 506
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 628 −1 506
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0
10 Alte pasive 166 242 −9 874
11 Conturi de reevaluare 296 740 0
12 Capital şi rezerve 78 187 −2
Total pasive 1 924 130 8 169

Contacte media