Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. gruodžio 3 d.

2010 m. gruodžio 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. gruodžio 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 176,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. gruodžio 2 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 320,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,5 mlrd. eurų – iki 824,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,7 mlrd. eurų – iki 91,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 29,6 mlrd. eurų – iki 373,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. gruodžio 1 d., baigėsi 177,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 179,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 66 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 67 mlrd. eurų.

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 130,1 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2010 m. gruodžio 3 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 69,2 mlrd. eurų ir 60,9 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,9 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 84,8 mlrd. eurų (palyginti su 53,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11 mlrd. eurų – iki 185,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 411 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 268 −736
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 627 88
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 149 641 −824
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 651 397
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 582 −277
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 582 −277
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 525 791 2 607
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 179 694 2 591
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 345 226 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 865 13
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 980 1 373
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 450 649 4 137
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 130 086 1 965
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 320 563 2 172
8 Valdžios skola eurais 34 977 0
9 Kitas turtas 281 821 668
Visas turtas 1 924 130 8 169
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 824 523 10 479
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 337 919 21 209
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 185 847 −11 037
2.2 Indėlių galimybė 84 850 31 074
2.3 Terminuotieji indėliai 67 000 1 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 222 172
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 10 122 5 102
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 99 483 −19 244
5.1 Valdžiai 91 784 −20 748
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 698 1 504
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 828 1 220
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 793 784
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 628 −1 506
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 628 −1 506
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0
10 Kiti įsipareigojimai 166 242 −9 874
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 187 −2
Visi įsipareigojimai 1 924 130 8 169

Kontaktai žiniasklaidai