Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.12.2010

7.12.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.12.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 176,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
2.12.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,2 miljardilla eurolla 320,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 10,5 miljardilla eurolla 824,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 20,7 miljardilla eurolla 91,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 29,6 miljardilla eurolla 373,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.12.2010 erääntyi 177,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 179,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 66 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 67 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 2 miljardilla eurolla 130,1 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 3.12.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 69,2 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 60,9 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,9 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 84,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 53,8 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 11 miljardilla eurolla 185,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 411 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 268 −736
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 627 88
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 149 641 −824
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 651 397
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 582 −277
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 582 −277
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 525 791 2 607
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 179 694 2 591
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 345 226 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 865 13
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 6 4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 980 1 373
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 450 649 4 137
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 130 086 1 965
7.2 Muut arvopaperit 320 563 2 172
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 977 0
9 Muut saamiset 281 821 668
Vastaavaa yhteensä 1 924 130 8 169
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 824 523 10 479
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 337 919 21 209
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 185 847 −11 037
2.2 Talletusmahdollisuus 84 850 31 074
2.3 Määräaikaistalletukset 67 000 1 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 222 172
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 10 122 5 102
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 99 483 −19 244
5.1 Julkisyhteisöt 91 784 −20 748
5.2 Muut 7 698 1 504
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 828 1 220
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 793 784
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 628 −1 506
8.1 Talletukset ja muut velat 11 628 −1 506
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0
10 Muut velat 166 242 −9 874
11 Arvonmuutostilit 296 740 0
12 Pääoma ja rahastot 78 187 −2
Vastattavaa yhteensä 1 924 130 8 169

Yhteyshenkilöt