Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. december 3.

2010. december 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. december 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,4 milliárd euróval növekedett, 176,8 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. december 2. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,2 milliárd euróval 320,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 10,5 milliárd euróval nőtt, 824,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 20,7 milliárd euróval csökkent, 91,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 29,6 milliárd euróval csökkent, 373,7 milliárd euróra. 2010. december 1-jén, szerdán lejárt egy 177,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 179,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 66 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 67 milliárd euro értékben.

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2 milliárd euróval 130,1 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt. Ezért a 2010. december 3-ával záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 69,2 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 60,9 milliárd eurót tesz ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,9 milliárd eurót tett ki (megközelítőleg a múlt hetivel megegyezően), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 84,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 53,8 milliárd euróval).

Euroövezet-beli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11 milliárd euróval 185,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 411 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 268 −736
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 627 88
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 149 641 −824
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 651 397
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 582 −277
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 582 −277
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 525 791 2 607
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 179 694 2 591
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 345 226 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 865 13
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 6 4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 32 980 1 373
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 450 649 4 137
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 130 086 1 965
7.2 Egyéb értékpapírok 320 563 2 172
8 Euróban denominált államadósság 34 977 0
9 Egyéb eszközök 281 821 668
Eszközök összesen 1 924 130 8 169
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 824 523 10 479
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 337 919 21 209
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 185 847 −11 037
2.2 Betéti rendelkezésre állás 84 850 31 074
2.3 Lekötött betétek 67 000 1 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 222 172
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 10 122 5 102
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 99 483 −19 244
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 91 784 −20 748
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 698 1 504
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 828 1 220
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 793 784
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 628 −1 506
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 628 −1 506
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0
10 Egyéb kötelezettségek 166 242 −9 874
11 Átértékelési számlák 296 740 0
12 Saját tőke 78 187 −2
Források összesen 1 924 130 8 169

Médiakapcsolatok