Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 octombrie 2010

2 noiembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 29 octombrie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 177 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
28 octombrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 60 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile evidenţiate la alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 1,7 miliarde EUR, până la 313 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 3,8 miliarde EUR, până la 815 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 14,6 miliarde EUR, până la 109,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 6,6 miliarde EUR, până la 420,3 miliarde EUR. Miercuri, 27 octombrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 184 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 183,4 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 27 octombrie 2010, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 63,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, de asemenea în valoare de 63,5 miliarde EUR. Joi, 28 octombrie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 23,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 42,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 0,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 50,3 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 25,7 miliarde EUR).

Având în vedere că în cursul săptămânii nu au existat cumpărări decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate la valoarea de 124,3 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 29 octombrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 63,3 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61 de miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 25,3 miliarde EUR, până la 205,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 412 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 220 845 1 038
2.1 Creanţe asupra FMI 69 850 −108
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 150 995 1 145
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 739 −62
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 806 −111
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 806 −111
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 534 093 18 035
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 183 438 −591
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 350 386 19 309
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 264 −673
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 6 −10
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 210 −473
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 437 319 1 745
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 124 317 0
7.2 Alte titluri 313 002 1 745
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 977 1
9 Alte active 262 278 −2 459
Total active 1 895 679 17 716
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 815 022 3 834
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 319 056 −653
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 205 229 −25 266
2.2 Facilitatea de depozit 50 308 24 651
2.3 Depozite pe termen fix 63 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 19 −38
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 386 810
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 116 203 14 694
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 109 791 14 610
5.2 Alte angajamente 6 412 84
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 959 438
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 935 −1 189
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 934 1 992
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 934 1 992
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0
10 Alte pasive 159 588 −2 209
11 Conturi de reevaluare 296 740 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 895 679 17 716

Contacte media