Az eurorendszer összevont heti kimutatása, 2010. október 29.

2010. november 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. október 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,2 milliárd euróval növekedett, 177 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. október 28. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,7 milliárd euróval 313 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,8 milliárd euróval nőtt, 815 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,6 milliárd euróval 109,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 6,6 milliárd euróval csökkent, 420,3 milliárd euróra. 2010. október 27-én, szerdán lejárt egy 184 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 183,4 milliárd euro értékben. Szintén 2010. október 27-én, szerdán 63,5 milliárd euro értékben betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2010. október 28-án, csütörtökön lejárt egy 23,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 42,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,3 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 50,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 25,7 milliárd euróval).

Mivel az Értékpapír-piaci Program keretében nem történt értékpapír-vásárlás a hét során, ezért az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) változatlanul 124,3 milliárd euro maradt. Ezért a 2010. október 29-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 63,3 milliárd eurót, a fedezettkötvény-vásárlási program keretében meglévő portfólió értéke pedig 61 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezet-beli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 25,3 milliárd euróval 205,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 412 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 220 845 1 038
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 850 −108
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 150 995 1 145
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 739 −62
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 806 −111
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 806 −111
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 534 093 18 035
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 183 438 −591
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 350 386 19 309
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 264 −673
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 6 −10
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 210 −473
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 437 319 1 745
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 124 317 0
7.2 Egyéb értékpapírok 313 002 1 745
8 Euróban denominált államadósság 34 977 1
9 Egyéb eszközök 262 278 −2 459
Eszközök összesen 1 895 679 17 716
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 815 022 3 834
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 319 056 −653
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 205 229 −25 266
2.2 Betéti rendelkezésre állás 50 308 24 651
2.3 Lekötött betétek 63 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 19 −38
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 386 810
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 116 203 14 694
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 109 791 14 610
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 412 84
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 959 438
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 935 −1 189
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 934 1 992
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 934 1 992
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0
10 Egyéb kötelezettségek 159 588 −2 209
11 Átértékelési számlák 296 740 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 895 679 17 716

Médiakapcsolatok