Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. spalio 29 d.

2010 m. lapkričio 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. spalio 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 177 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. spalio 28 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 313 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 815 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,6 mlrd. eurų – iki 109,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 420,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. spalio 27 d., baigėsi 184 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 183,4 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2010 m. spalio 27 d., baigėsi 63,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Ketvirtadienį, 2010 m. spalio 28 d., baigėsi 23,2 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 42,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 50,3 mlrd. eurų (palyginti su 25,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Kadangi šią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą nebuvo įvykdyta naujų pirkimų, Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė ir buvo 124,3 mlrd. eurų. Dėl to 2010 m. spalio 29 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 63,3 mlrd. eurų ir 61 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25,3 mlrd. eurų – iki 205,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 412 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 220 845 1 038
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 850 −108
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 150 995 1 145
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 739 −62
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 806 −111
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 806 −111
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 534 093 18 035
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 183 438 −591
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 350 386 19 309
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 264 −673
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 −10
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 210 −473
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 437 319 1 745
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 124 317 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 313 002 1 745
8 Valdžios skola eurais 34 977 1
9 Kitas turtas 262 278 −2 459
Visas turtas 1 895 679 17 716
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 815 022 3 834
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 319 056 −653
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 205 229 −25 266
2.2 Indėlių galimybė 50 308 24 651
2.3 Terminuotieji indėliai 63 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 19 −38
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 386 810
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 116 203 14 694
5.1 Valdžiai 109 791 14 610
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 412 84
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 959 438
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 935 −1 189
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 934 1 992
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 934 1 992
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0
10 Kiti įsipareigojimai 159 588 −2 209
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 895 679 17 716

Kontaktai žiniasklaidai