Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.10.2010

2.11.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.10.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 177 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
28.10.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 313 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,8 miljardilla eurolla 815 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,6 miljardilla eurolla 109,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 6,6 miljardilla eurolla 420,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.10.2010 erääntyi 184 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 183,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Keskiviikkona 27.10.2010 erääntyi myös 63,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 28.10.2010 erääntyi 23,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 42,5 miljardin euron operaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,9 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 50,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 25,7 miljardia euroa).

Velkapaperiohjelmassa ei tehty uusia ostoja, eli eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä pysyi ennallaan 124,3 miljardina eurona. Perjantaina 29.10.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli siis yhteensä 63,3 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 25,3 miljardilla eurolla 205,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 412 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 220 845 1 038
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 850 −108
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 150 995 1 145
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 739 −62
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 806 −111
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 806 −111
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 534 093 18 035
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 183 438 −591
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 350 386 19 309
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 264 −673
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 6 −10
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 210 −473
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 437 319 1 745
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 124 317 0
7.2 Muut arvopaperit 313 002 1 745
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 977 1
9 Muut saamiset 262 278 −2 459
Vastaavaa yhteensä 1 895 679 17 716
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 815 022 3 834
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 319 056 −653
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 205 229 −25 266
2.2 Talletusmahdollisuus 50 308 24 651
2.3 Määräaikaistalletukset 63 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 19 −38
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 386 810
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 116 203 14 694
5.1 Julkisyhteisöt 109 791 14 610
5.2 Muut 6 412 84
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 959 438
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 935 −1 189
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 934 1 992
8.1 Talletukset ja muut velat 12 934 1 992
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0
10 Muut velat 159 588 −2 209
11 Arvonmuutostilit 296 740 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 895 679 17 716

Yhteyshenkilöt