Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 octombrie 2010

26 octombrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 22 octombrie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 176,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
21 octombrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 560 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 0,7 miliarde EUR, până la 311,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 2,8 miliarde EUR, până la 811,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 9,2 miliarde EUR, până la 95,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 7,7 miliarde EUR, până la 426,8 miliarde EUR. Miercuri, 20 octombrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 186 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 184 de miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 63,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 63,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,9 miliarde EUR (faţă de 1,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 25,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 35,8 miliarde EUR).

Având în vedere că în cursul săptămânii nu au existat cumpărări decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate la valoarea de 124,3 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 22 octombrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 63,3 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61 de miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a mărit cu 1,8 miliarde EUR, până la 230,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 412 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 807 −87
2.1 Creanţe asupra FMI 69 958 −29
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 149 849 −58
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 801 −401
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 916 753
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 916 753
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 516 058 −2 466
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 184 029 −1 955
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 331 077 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 937 −505
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 16 −6
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 683 807
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 435 573 718
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 124 317 0
7.2 Alte titluri 311 257 718
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 975 0
9 Alte active 264 737 1 694
Total active 1 877 963 1 017
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 811 188 −2 802
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 319 709 −8 315
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 230 495 1 812
2.2 Facilitatea de depozit 25 657 −10 124
2.3 Depozite pe termen fix 63 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 56 −2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 577 −144
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 101 509 9 338
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 95 180 9 161
5.2 Alte angajamente 6 329 177
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 521 −885
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 124 1 245
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 942 −1 878
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 942 −1 878
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0
10 Alte pasive 161 797 4 457
11 Conturi de reevaluare 296 740 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 877 963 1 017

Contacte media