Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.10.2010

26.10.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.10.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 176,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
21.10.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 560 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 311,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,8 miljardilla eurolla 811,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 9,2 miljardilla eurolla 95,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 7,7 miljardilla eurolla 426,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.10.2010 erääntyi 186 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 184 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 63,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 63,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 25,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 35,8 miljardia euroa).

Velkapaperiohjelmassa ei tehty uusia ostoja, eli eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä pysyi ennallaan 124,3 miljardina eurona. Perjantaina 22.10.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli siis yhteensä 63,3 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 1,8 miljardilla eurolla 230,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 412 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 807 −87
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 958 −29
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 149 849 −58
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 801 −401
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 916 753
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 916 753
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 516 058 −2 466
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 184 029 −1 955
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 331 077 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 937 −505
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 16 −6
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 683 807
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 435 573 718
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 124 317 0
7.2 Muut arvopaperit 311 257 718
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 975 0
9 Muut saamiset 264 737 1 694
Vastaavaa yhteensä 1 877 963 1 017
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 811 188 −2 802
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 319 709 −8 315
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 230 495 1 812
2.2 Talletusmahdollisuus 25 657 −10 124
2.3 Määräaikaistalletukset 63 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 56 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 577 −144
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 101 509 9 338
5.1 Julkisyhteisöt 95 180 9 161
5.2 Muut 6 329 177
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 521 −885
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 124 1 245
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 942 −1 878
8.1 Talletukset ja muut velat 10 942 −1 878
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0
10 Muut velat 161 797 4 457
11 Arvonmuutostilit 296 740 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 877 963 1 017

Yhteyshenkilöt