Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. rugpjūčio 22 d.

2010 m. spalio 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. spalio 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 176,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. spalio 21 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 560 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 311,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 811,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,2 mlrd. eurų – iki 95,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,7 mlrd. eurų – iki 426,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. spalio 20 d., baigėsi 186 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 184 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 63,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 63,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,9 mlrd. eurų (palyginti su 1,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 25,7 mlrd. eurų (palyginti su 35,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Kadangi šią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą nebuvo įvykdyta naujų pirkimų, Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė ir buvo 124,3 mlrd. eurų. Dėl to 2010 m. spalio 22 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 63,3 mlrd. eurų ir 61 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 230,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 412 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 807 −87
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 958 −29
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 149 849 −58
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 801 −401
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 916 753
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 916 753
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 516 058 −2 466
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 184 029 −1 955
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 331 077 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 937 −505
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 16 −6
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 683 807
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 435 573 718
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 124 317 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 311 257 718
8 Valdžios skola eurais 34 975 0
9 Kitas turtas 264 737 1 694
Visas turtas 1 877 963 1 017
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 811 188 −2 802
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 319 709 −8 315
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 230 495 1 812
2.2 Indėlių galimybė 25 657 −10 124
2.3 Terminuotieji indėliai 63 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 56 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 577 −144
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 101 509 9 338
5.1 Valdžiai 95 180 9 161
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 329 177
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 521 −885
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 124 1 245
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 942 −1 878
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 942 −1 878
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0
10 Kiti įsipareigojimai 161 797 4 457
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 877 963 1 017

Kontaktai žiniasklaidai