Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. október 22.

2010. október 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. október 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,1 milliárd euróval növekedett, 176,9 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. október 21. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 560 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,7 milliárd euróval 311,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,8 milliárd euróval 811,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 9,2 milliárd euróval nőtt, 95,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 7,7 milliárd euróval 426,8 milliárd euróra emelkedett. 2010. október 20-án, szerdán lejárt egy 186 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 184 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 63,5 milliárd euro értékű lekötött betét járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 63,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,9 milliárd euro volt (szemben az előző heti 1,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 25,7 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 35,8 milliárd euróval).

Mivel az Értékpapír-piaci Program keretében nem történt értékpapír-vásárlás a hét során, ezért az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) változatlanul 124,3 milliárd euro maradt. Ezért a 2010. október 22-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 63,3 milliárd eurót, a fedezettkötvény-vásárlási program keretében meglévő portfólió értéke pedig 61 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezet-beli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 1,8 milliárd euróval 230,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 412 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 807 −87
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 958 −29
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 149 849 −58
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 801 −401
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 916 753
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 916 753
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 516 058 −2 466
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 184 029 −1 955
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 331 077 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 937 −505
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 16 −6
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 683 807
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 435 573 718
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 124 317 0
7.2 Egyéb értékpapírok 311 257 718
8 Euróban denominált államadósság 34 975 0
9 Egyéb eszközök 264 737 1 694
Eszközök összesen 1 877 963 1 017
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 811 188 −2 802
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 319 709 −8 315
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 230 495 1 812
2.2 Betéti rendelkezésre állás 25 657 −10 124
2.3 Lekötött betétek 63 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 56 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 577 −144
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 101 509 9 338
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 95 180 9 161
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 329 177
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 521 −885
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 124 1 245
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 942 −1 878
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 942 −1 878
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0
10 Egyéb kötelezettségek 161 797 4 457
11 Átértékelési számlák 296 740 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 877 963 1 017

Médiakapcsolatok