Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 octombrie 2010

19 octombrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 15 octombrie 2010, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării nete de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 176,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
14 octombrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 60 de milioane USD 560 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 1,5 miliarde EUR, până la 310,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 1,9 miliarde EUR, până la 814 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au micşorat cu 7,2 miliarde EUR, până la 86 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 63 de miliarde EUR, până la 419,2 miliarde EUR. Miercuri, 13 octombrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 197 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 186 de miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 37,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 52,2 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 13 octombrie 2010, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 63,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, de asemenea în valoare de 63,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,4 miliarde EUR (faţă de 0,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 35,8 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 94,4 miliarde EUR).

Având în vedere că în cursul săptămânii nu au existat cumpărări decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate la valoarea de 124,3 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 15 octombrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 63,3 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61 de miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a mărit cu 77 de miliarde EUR, până la 228,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 411 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 219 894 6
2.1 Creanţe asupra FMI 69 986 −31
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 149 907 37
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 202 −146
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 164 −1 178
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 164 −1 178
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 518 524 4 323
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 185 984 −11 065
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 331 077 14 333
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 442 1 050
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 22 5
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 29 876 796
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 434 855 1 526
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 124 317 0
7.2 Alte titluri 310 539 1 526
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 975 0
9 Alte active 263 043 3 665
Total active 1 876 946 8 993
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 813 990 −1 867
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 328 024 18 339
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 228 684 76 966
2.2 Facilitatea de depozit 35 782 −58 632
2.3 Depozite pe termen fix 63 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 59 4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 721 −474
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 92 171 −6 983
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 86 019 −7 196
5.2 Alte angajamente 6 151 212
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 42 406 −160
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 878 −749
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 820 424
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 820 424
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0
10 Alte pasive 157 340 463
11 Conturi de reevaluare 296 740 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 876 946 8 993

Contacte media