Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.10.2010

19.10.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.10.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 176,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
14.10.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 560 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 310,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,9 miljardilla eurolla 814 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 7,2 miljardilla eurolla 86 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 63 miljardilla eurolla 419,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.10.2010 erääntyi 197 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 186 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 37,9 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uuden, 52,2 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Keskiviikkona 13.10.2010 erääntyi myös 63,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 35,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 94,4 miljardia euroa).

Velkapaperiohjelmassa ei tehty uusia ostoja, eli eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä pysyi ennallaan 124,3 miljardina eurona. Perjantaina 15.10.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli siis yhteensä 63,3 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 77 miljardilla eurolla 228,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 411 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 219 894 6
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 986 −31
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 149 907 37
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 202 −146
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 164 −1 178
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 164 −1 178
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 518 524 4 323
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 185 984 −11 065
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 331 077 14 333
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 442 1 050
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 22 5
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 876 796
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 434 855 1 526
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 124 317 0
7.2 Muut arvopaperit 310 539 1 526
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 975 0
9 Muut saamiset 263 043 3 665
Vastaavaa yhteensä 1 876 946 8 993
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 813 990 −1 867
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 328 024 18 339
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 228 684 76 966
2.2 Talletusmahdollisuus 35 782 −58 632
2.3 Määräaikaistalletukset 63 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 59 4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 721 −474
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 92 171 −6 983
5.1 Julkisyhteisöt 86 019 −7 196
5.2 Muut 6 151 212
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 42 406 −160
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 878 −749
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 820 424
8.1 Talletukset ja muut velat 12 820 424
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0
10 Muut velat 157 340 463
11 Arvonmuutostilit 296 740 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 876 946 8 993

Yhteyshenkilöt