Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. spalio 15 d.

2010 m. spalio 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. spalio 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 176,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. spalio 14 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 560 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 310,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 814 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,2 mlrd. eurų – iki 86 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 63 mlrd. eurų – iki 419,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. spalio 13 d., baigėsi 197 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 186 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 37,9 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 52,2 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2010 m. spalio 13 d., baigėsi 63,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 35,8 mlrd. eurų (palyginti su 94,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Kadangi šią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą nebuvo įvykdyta naujų pirkimų, Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė ir buvo 124,3 mlrd. eurų. Dėl to 2010 m. spalio 15 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 63,3 mlrd. eurų ir 61 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 77 mlrd. eurų – iki 228,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 411 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 894 6
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 986 −31
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 149 907 37
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 202 −146
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 164 −1 178
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 164 −1 178
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 518 524 4 323
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 185 984 −11 065
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 331 077 14 333
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 442 1 050
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 22 5
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 876 796
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 434 855 1 526
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 124 317 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 310 539 1 526
8 Valdžios skola eurais 34 975 0
9 Kitas turtas 263 043 3 665
Visas turtas 1 876 946 8 993
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 813 990 −1 867
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 328 024 18 339
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 228 684 76 966
2.2 Indėlių galimybė 35 782 −58 632
2.3 Terminuotieji indėliai 63 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 59 4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 721 −474
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 92 171 −6 983
5.1 Valdžiai 86 019 −7 196
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 151 212
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 42 406 −160
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 878 −749
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 820 424
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 820 424
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0
10 Kiti įsipareigojimai 157 340 463
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 876 946 8 993

Kontaktai žiniasklaidai