Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. október 15.

2010. október 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. október 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott nettó aranyérme-vásárlást tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,2 milliárd euróval növekedett, 176,7 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek:
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. október 14. 7 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 560 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,5 milliárd euróval 310,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,9 milliárd euróval 814 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7,2 milliárd euróval csökkent, 86 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 63 milliárd euróval 419,2 milliárd euróra emelkedett. 2010. október 13-án, szerdán lejárt egy 197 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 186 milliárd euro értékben. Ugyanazon a napon lejárt egy 37,9 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 52,2 milliárd euro értékben. Szintén 2010. október 13-án, szerdán 63,5 milliárd euro értékben betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 35,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 94,4 milliárd euróval).

Mivel az Értékpapír-piaci Program keretében nem történt értékpapír-vásárlás a hét során, ezért az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) változatlanul 124,3 milliárd euro maradt. Ezért a 2010. október 15-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 63,3 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program keretében felhalmozódott vásárlások értéke pedig 61 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 77 milliárd euróval 228,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 411 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 219 894 6
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 986 −31
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 149 907 37
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 202 −146
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 164 −1 178
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 164 −1 178
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 518 524 4 323
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 185 984 −11 065
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 331 077 14 333
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 442 1 050
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 22 5
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 29 876 796
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 434 855 1 526
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 124 317 0
7.2 Egyéb értékpapírok 310 539 1 526
8 Euróban denominált államadósság 34 975 0
9 Egyéb eszközök 263 043 3 665
Eszközök összesen 1 876 946 8 993
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 813 990 −1 867
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 328 024 18 339
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 228 684 76 966
2.2 Betéti rendelkezésre állás 35 782 −58 632
2.3 Lekötött betétek 63 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 59 4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 721 −474
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 92 171 −6 983
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 86 019 −7 196
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 151 212
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 42 406 −160
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 878 −749
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 820 424
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 820 424
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0
10 Egyéb kötelezettségek 157 340 463
11 Átértékelési számlák 296 740 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 876 946 8 993

Médiakapcsolatok