Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 septembrie 2010

7 septembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 3 septembrie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 191,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
2 septembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 40 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 2,1 miliarde EUR, până la 301,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 3,3 miliarde EUR, până la 816,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au micşorat cu 4,1 miliarde EUR, până la 97 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 18,9 miliarde EUR, până la 408,3 miliarde EUR. Miercuri, 1 septembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 150,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 153,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 60,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 61 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 1,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 122,4 miliarde EUR (faţă de 102,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 173 de milioane EUR, până la 122,1 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 3 septembrie 2010, valoarea portofoliului aferent programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 61 de miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a redus cu 15,7 miliarde EUR, până la 176,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 351 970 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 237 669 2 265
2.1 Creanţe asupra FMI 73 721 −71
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 948 2 336
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 026 −1 325
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 987 −1 431
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 987 −1 431
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 591 826 1 314
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 153 060 2 745
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 438 709 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 −1 424
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 53 −7
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 32 330 −1 838
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 423 862 2 249
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 122 116 173
7.2 Alte titluri 301 746 2 076
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 041 0
9 Alte active 245 513 4 062
Total active 1 963 223 5 298
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 816 766 3 337
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 359 752 4 545
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 176 253 −15 695
2.2 Facilitatea de depozit 122 440 19 742
2.3 Depozite pe termen fix 61 000 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 59 −3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 493 −103
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 103 800 −4 159
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 97 025 −4 088
5.2 Alte angajamente 6 775 −71
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 38 868 −335
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 985 −3
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 869 844
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 869 844
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0
10 Alte pasive 160 971 1 171
11 Conturi de reevaluare 328 818 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 963 223 5 298

Contacte media