Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. szeptember 3.

2010. szeptember 7.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. szeptember 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,1 milliárd euróval növekedett, 191,1 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli ügyletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. szeptember. 2. 7 napos, USA-dollár alapú likviditásnyújtó penziós ügylet 40 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,1 milliárd euróval 301,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,3 milliárd euróval nőtt, 816,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,1 milliárd euróval csökkent, 97 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 18,9 milliárd euróval csökkent, 408,3 milliárd euróra. 2010. szeptember 1-jén, szerdán lejárt egy 150,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 153,1 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 60,5 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 61 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 1,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételének értéke 122,4 milliárd euro volt (szemben az előző heti 102,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 173 millió euróval 122,1 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt. Ezért a 2010. szeptember 3-ával záruló héten az Értékpapír-piaci Program portfólió 61 milliárd eurót, a kötvényvásárlási program portfólió értéke pedig 61,1 milliárd eurót tett ki.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 15,7 milliárd euróval 176,3 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 351 970 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 237 669 2 265
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 73 721 −71
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 948 2 336
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 026 −1 325
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 987 −1 431
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 987 −1 431
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 591 826 1 314
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 153 060 2 745
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 438 709 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 −1 424
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 53 −7
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 32 330 −1 838
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 423 862 2 249
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 122 116 173
7.2 Egyéb értékpapírok 301 746 2 076
8 Euróban denominált államadósság 35 041 0
9 Egyéb eszközök 245 513 4 062
Eszközök összesen 1 963 223 5 298
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 816 766 3 337
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 359 752 4 545
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 176 253 −15 695
2.2 Betéti rendelkezésre állás 122 440 19 742
2.3 Lekötött betétek 61 000 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 59 −3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 493 −103
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 103 800 −4 159
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 97 025 −4 088
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 775 −71
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 38 868 −335
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 985 −3
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 869 844
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 869 844
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0
10 Egyéb kötelezettségek 160 971 1 171
11 Átértékelési számlák 328 818 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 963 223 5 298

Médiakapcsolatok