Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. september 2010

7. september 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

3. septembril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate tehingute (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 191,1 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
2. september 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 40 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,1 miljardi euro võrra 301,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,3 miljardi euro võrra 816,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,1 miljardi euro võrra 97 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 18,9 miljardi euro võrra 408,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. septembril 2010 möödus 150,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 153,1 miljardit eurot. Samuti möödus samal kuupäeval 60,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 61 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 1,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 122,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 102,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 173 miljoni euro võrra 122,1 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatusid 3. septembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi portfelli ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtused vastavalt 61 miljardi ja 61,1 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 15,7 miljardi euro võrra 176,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 351 970 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 237 669 2 265
2.1 Nõuded RVFle 73 721 −71
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 948 2 336
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 026 −1 325
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 987 −1 431
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 987 −1 431
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 591 826 1 314
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 153 060 2 745
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 438 709 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 −1 424
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 53 −7
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 330 −1 838
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 423 862 2 249
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 122 116 173
7.2 Muud väärtpaberid 301 746 2 076
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 041 0
9 Muud varad 245 513 4 062
Varad kokku 1 963 223 5 298
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 816 766 3 337
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 359 752 4 545
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 176 253 −15 695
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 122 440 19 742
2.3 Tähtajalised hoiused 61 000 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 59 −3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 493 −103
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 103 800 −4 159
5.1 Valitsussektor 97 025 −4 088
5.2 Muud kohustused 6 775 −71
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 38 868 −335
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 985 −3
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 869 844
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 869 844
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0
10 Muud kohustused 160 971 1 171
11 Ümberhindluskontod 328 818 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 963 223 5 298

Kontaktandmed