Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.9.2010

7.9.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.9.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 191,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisen likviditeettiä lisäävän operaation (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
2.9.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (seitsemän päivää) 40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttama likviditeettiä lisäävä operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,1 miljardilla eurolla 301,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,3 miljardilla eurolla 816,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,1 miljardilla eurolla 97 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 18,9 miljardilla eurolla 408,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.9.2010 erääntyi 150,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 153,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 60,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 61 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 1,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 122,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 102,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 173 miljoonalla eurolla 122,1 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 3.9.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 61 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61,1 miljardin euron arvosta.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 15,7 miljardilla eurolla 176,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 351 970 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 237 669 2 265
2.1 Saamiset IMF:ltä 73 721 −71
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 948 2 336
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 026 −1 325
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 987 −1 431
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 987 −1 431
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 591 826 1 314
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 153 060 2 745
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 438 709 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 −1 424
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 53 −7
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 330 −1 838
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 423 862 2 249
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 122 116 173
7.2 Muut arvopaperit 301 746 2 076
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 041 0
9 Muut saamiset 245 513 4 062
Vastaavaa yhteensä 1 963 223 5 298
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 816 766 3 337
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 359 752 4 545
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 176 253 −15 695
2.2 Talletusmahdollisuus 122 440 19 742
2.3 Määräaikaistalletukset 61 000 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 59 −3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 493 −103
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 103 800 −4 159
5.1 Julkisyhteisöt 97 025 −4 088
5.2 Muut 6 775 −71
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 38 868 −335
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 985 −3
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 869 844
8.1 Talletukset ja muut velat 16 869 844
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0
10 Muut velat 160 971 1 171
11 Arvonmuutostilit 328 818 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 963 223 5 298

Yhteyshenkilöt