Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. rugsėjo 3 d.

2010 m. rugsėjo 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. rugsėjo 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 191,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingieji sandoriai
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. rugsėjo 2 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 40 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 301,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 816,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 97 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,9 mlrd. eurų – iki 408,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. rugsėjo 1 d., baigėsi 150,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 153,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 60,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 61 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 1,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 122,4 mlrd. eurų (palyginti su 102,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 173 mln. eurų iki 122,1 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2010 m. rugsėjo 3 d. pasibaigusią savaitę Vertybinių popierių rinkų programos portfelio ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 61 mlrd. eurų ir 61,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,7 mlrd. eurų – iki 176,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 351 970 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 237 669 2 265
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 721 −71
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 948 2 336
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 026 −1 325
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 987 −1 431
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 987 −1 431
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 591 826 1 314
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 153 060 2 745
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 438 709 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 −1 424
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 53 −7
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 330 −1 838
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 423 862 2 249
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 122 116 173
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 301 746 2 076
8 Valdžios skola eurais 35 041 0
9 Kitas turtas 245 513 4 062
Visas turtas 1 963 223 5 298
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 816 766 3 337
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 359 752 4 545
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 176 253 −15 695
2.2 Indėlių galimybė 122 440 19 742
2.3 Terminuotieji indėliai 61 000 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 59 −3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 493 −103
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 103 800 −4 159
5.1 Valdžiai 97 025 −4 088
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 775 −71
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 38 868 −335
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 985 −3
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 869 844
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 869 844
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0
10 Kiti įsipareigojimai 160 971 1 171
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 963 223 5 298

Kontaktai žiniasklaidai