Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 iulie 2010

20 iulie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 iulie 2010, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării nete de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 191,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 1,3 miliarde EUR, până la 295,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 0,2 miliarde EUR, până la 819 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 8,9 miliarde EUR, până la 91,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 130,5 miliarde EUR, până la 500,8 miliarde EUR. Miercuri, 14 iulie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 229,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 195,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 31,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 49,4 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 14 iulie 2010, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 59 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 60 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 58,6 miliarde EUR (faţă de 205,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o majorare de 302 milioane EUR, până la 121,2 miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 139,1 miliarde EUR, până la 265,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 352 093 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 234 071 −171
2.1 Creanţe asupra FMI 73 990 −49
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 160 080 −122
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 30 479 −301
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 690 2 144
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 690 2 144
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 619 406 −15 603
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 195 661 −33 410
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 423 722 17 795
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 −1
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 22 12
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 42 630 −379
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 417 074 −963
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 121 196 302
7.2 Alte titluri 295 878 −1 265
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 041 4
9 Alte active 236 504 −2 491
Total active 1 986 989 −17 759
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 818 993 162
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 384 440 −6 996
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 265 865 139 082
2.2 Facilitatea de depozit 58 550 −146 994
2.3 Depozite pe termen fix 60 000 1 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 25 −84
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 626 −18
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 100 028 −8 879
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 91 913 −8 916
5.2 Alte angajamente 8 115 37
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 42 785 595
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 909 −6
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 676 −605
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 676 −605
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 711 0
10 Alte pasive 159 811 −2 011
11 Conturi de reevaluare 328 818 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 986 989 −17 759

Contacte media