Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. juuli 2010

20. juuli 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

16. juulil 2010 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 191,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,3 miljardi euro võrra 295,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,2 miljardi euro võrra 819 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 8,9 miljardi euro võrra 91,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 130,5 miljardi euro võrra 500,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. juulil 2010 möödus 229,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 195,7 miljardit eurot. Samal päeval möödus 31,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 49,4 miljardit eurot. 14. juulil 2010 möödus ka 59 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 60 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 58,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 205,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 302 miljardi euro võrra 121,2 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 139,1 miljardi euro võrra 265,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 352 093 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 234 071 −171
2.1 Nõuded RVFle 73 990 −49
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 160 080 −122
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 30 479 −301
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 690 2 144
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 690 2 144
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 619 406 −15 603
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 195 661 −33 410
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 423 722 17 795
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 −1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 22 12
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 42 630 −379
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 417 074 −963
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 121 196 302
7.2 Muud väärtpaberid 295 878 −1 265
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 041 4
9 Muud varad 236 504 −2 491
Varad kokku 1 986 989 −17 759
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 818 993 162
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 384 440 −6 996
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 265 865 139 082
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 58 550 −146 994
2.3 Tähtajalised hoiused 60 000 1 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 25 −84
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 626 −18
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 100 028 −8 879
5.1 Valitsussektor 91 913 −8 916
5.2 Muud kohustused 8 115 37
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 42 785 595
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 909 −6
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 676 −605
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 676 −605
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 56 711 0
10 Muud kohustused 159 811 −2 011
11 Ümberhindluskontod 328 818 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 986 989 −17 759

Kontaktandmed