Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. liepos 16 d.

2010 m. liepos 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. liepos 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 191,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 295,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 819 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,9 mlrd. eurų – iki 91,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 130,5 mlrd. eurų – iki 500,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. liepos 14 d., baigėsi 229,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 195,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 31,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 49,4 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2010 m. liepos 14 d., baigėsi 59 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 60 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 58,6 mlrd. eurų (palyginti su 205,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 302 mln. eurų iki 121,2 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 139,1 mlrd. eurų – iki 265,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 352 093 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 234 071 −171
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 73 990 −49
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 160 080 −122
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 479 −301
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 690 2 144
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 690 2 144
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 619 406 −15 603
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 195 661 −33 410
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 423 722 17 795
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 −1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 22 12
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 42 630 −379
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 417 074 −963
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 121 196 302
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 295 878 −1 265
8 Valdžios skola eurais 35 041 4
9 Kitas turtas 236 504 −2 491
Visas turtas 1 986 989 −17 759
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 818 993 162
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 384 440 −6 996
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 265 865 139 082
2.2 Indėlių galimybė 58 550 −146 994
2.3 Terminuotieji indėliai 60 000 1 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 25 −84
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 626 −18
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 100 028 −8 879
5.1 Valdžiai 91 913 −8 916
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 115 37
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 42 785 595
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 909 −6
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 676 −605
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 676 −605
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 711 0
10 Kiti įsipareigojimai 159 811 −2 011
11 Perkainojimo sąskaitos 328 818 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 986 989 −17 759

Kontaktai žiniasklaidai