Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.7.2010

20.7.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.7.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 191,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 1,3 miljardilla eurolla 295,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 819 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 8,9 miljardilla eurolla 91,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 130,5 miljardilla eurolla 500,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.7.2010 erääntyi 229,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 195,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 31,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uuden, 49,4 miljardin euron operaation maksut. Keskiviikkona 14.7.2010 erääntyi myös 59 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 60 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 58,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 205,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 302 miljoonalla eurolla 121,2 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 139,1 miljardilla eurolla 265,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 352 093 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 234 071 −171
2.1 Saamiset IMF:ltä 73 990 −49
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 160 080 −122
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 30 479 −301
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 690 2 144
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 690 2 144
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 619 406 −15 603
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 195 661 −33 410
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 423 722 17 795
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 22 12
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 42 630 −379
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 417 074 −963
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 121 196 302
7.2 Muut arvopaperit 295 878 −1 265
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 041 4
9 Muut saamiset 236 504 −2 491
Vastaavaa yhteensä 1 986 989 −17 759
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 818 993 162
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 384 440 −6 996
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 265 865 139 082
2.2 Talletusmahdollisuus 58 550 −146 994
2.3 Määräaikaistalletukset 60 000 1 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 25 −84
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 626 −18
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 100 028 −8 879
5.1 Julkisyhteisöt 91 913 −8 916
5.2 Muut 8 115 37
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 42 785 595
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 909 −6
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 676 −605
8.1 Talletukset ja muut velat 15 676 −605
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 711 0
10 Muut velat 159 811 −2 011
11 Arvonmuutostilit 328 818 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 986 989 −17 759

Yhteyshenkilöt