Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. július 16.

2010. július 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. július 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 1 millió eurós növekedése elsősorban az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott nettó aranyérme-vásárlást tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 191,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,3 milliárd euróval 295,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval nőtt, 819 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,9 milliárd euróval csökkent, 91,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 130,5 milliárd euróval 500,8 milliárd euróra emelkedett. 2010. július 14-én, szerdán lejárt egy 229,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 195,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 31,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 49,4 milliárd euro értékben. Szintén 2010. július 14-én 59 milliárd euro értékben betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 60 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 58,6 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 205,5 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 302 millió euróval 121,2 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 139,1 milliárd euróval 265,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 352 093 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 234 071 −171
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 73 990 −49
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 160 080 −122
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 30 479 −301
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 690 2 144
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 690 2 144
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 619 406 −15 603
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 195 661 −33 410
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 423 722 17 795
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 −1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 22 12
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 42 630 −379
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 417 074 −963
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 121 196 302
7.2 Egyéb értékpapírok 295 878 −1 265
8 Euróban denominált államadósság 35 041 4
9 Egyéb eszközök 236 504 −2 491
Eszközök összesen 1 986 989 −17 759
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 818 993 162
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 384 440 −6 996
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 265 865 139 082
2.2 Betéti rendelkezésre állás 58 550 −146 994
2.3 Lekötött betétek 60 000 1 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 25 −84
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 626 −18
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 100 028 −8 879
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 91 913 −8 916
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 115 37
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 42 785 595
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 909 −6
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 676 −605
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 676 −605
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 711 0
10 Egyéb kötelezettségek 159 811 −2 011
11 Átértékelési számlák 328 818 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 986 989 −17 759

Médiakapcsolatok