Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 iunie 2010

22 iunie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 iunie 2010, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat ajustărilor tehnice efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 172,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 2 miliarde EUR, până la 300,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o diminuare de 0,8 miliarde EUR, până la 808,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 8,5 miliarde EUR, până la 131 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o creştere de 161 de miliarde EUR, până la 565,7 miliarde EUR. Miercuri, 16 iunie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 122 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 126,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 20,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 31,6 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 16 iunie 2010, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 40,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 47 de miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 232 de miliarde EUR (faţă de 384,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 5,9 miliarde EUR, până la 109,6 miliarde EUR, datorită decontării cumpărărilor de 4 miliarde EUR în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi de 1,9 miliarde EUR în cadrul programului de cumpărare de obligaţiuni garantate în euro.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 157,9 miliarde EUR, până la 295,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 286 691 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 213 718 61
2.1 Creanţe asupra FMI 69 365 −10
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 144 353 71
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 27 875 −717
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 451 −582
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 451 −582
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 844 913 15 391
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 126 672 4 633
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 718 199 11 123
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 11 −356
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 32 −9
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 39 365 −1 086
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 410 377 3 915
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 109 603 5 870
7.2 Alte titluri 300 774 −1 955
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 576 0
9 Alte active 249 774 633
Total active 2 124 740 17 614
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 808 925 −818
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 574 912 12 302
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 295 683 157 869
2.2 Facilitatea de depozit 232 045 −152 215
2.3 Depozite pe termen fix 47 000 6 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 184 148
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 044 321
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 139 563 8 958
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 131 019 8 536
5.2 Alte angajamente 8 544 422
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 794 648
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 051 −40
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 14 698 −737
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 14 698 −737
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0
10 Alte pasive 162 591 −3 019
11 Conturi de reevaluare 249 205 0
12 Capital şi rezerve 77 922 0
Total pasive 2 124 740 17 614
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media