Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. juuni 2010

22. juuni 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

18. juunil 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga tehtud tehniline kohandus.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 172,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2 miljardi euro võrra 300,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,8 miljardi euro võrra 808,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 8,5 miljardi euro võrra 131 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 161 miljardi euro võrra 565,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. juunil 2010 möödus 122 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 126,7 miljardit eurot. Samal päeval möödus 20,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 31,6 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 40,5 miljardi euro väärtuses hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 47 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 232 miljardi euro ulatuses (võrreldes 384,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 5,9 miljardi euro võrra 109,6 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames 4 miljardi euro ulatuses ning eurodes nomineeritud tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames 1,9 miljardi euro ulatuses.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 157,9 miljardi euro võrra 295,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 691 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 213 718 61
2.1 Nõuded RVFle 69 365 −10
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 144 353 71
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 27 875 −717
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 451 −582
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 451 −582
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 844 913 15 391
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 126 672 4 633
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 718 199 11 123
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 11 −356
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 32 −9
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 39 365 −1 086
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 410 377 3 915
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 109 603 5 870
7.2 Muud väärtpaberid 300 774 −1 955
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 576 0
9 Muud varad 249 774 633
Varad kokku 2 124 740 17 614
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 808 925 −818
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 574 912 12 302
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 295 683 157 869
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 232 045 −152 215
2.3 Tähtajalised hoiused 47 000 6 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 184 148
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 044 321
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 139 563 8 958
5.1 Valitsussektor 131 019 8 536
5.2 Muud kohustused 8 544 422
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 794 648
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 051 −40
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 14 698 −737
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 14 698 −737
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0
10 Muud kohustused 162 591 −3 019
11 Ümberhindluskontod 249 205 0
12 Kapital ja reservid 77 922 0
Kohustused kokku 2 124 740 17 614
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid