Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. birželio 18 d.

2010 m. birželio 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. birželio 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto techninio patikslinimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 172,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 2 mlrd. eurų – iki 300,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 808,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,5 mlrd. eurų – iki 131 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 161 mlrd. eurų – iki 565,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. birželio 16 d., baigėsi 122 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 126,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 20,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 31,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą patį trečiadienį, 2010 m. birželio 16 d., baigėsi 40,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 47 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 232 mlrd. eurų (palyginti su 384,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 5,9 mlrd. eurų iki 109,6 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų 4 mlrd. eurų sumai pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir 1,9 mlrd. eurų sumai pagal padengtų obligacijų eurais pirkimo programą.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 157,9 mlrd. eurų – iki 295,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 286 691 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 213 718 61
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 365 −10
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 144 353 71
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 875 −717
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 451 −582
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 451 −582
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 844 913 15 391
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 126 672 4 633
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 718 199 11 123
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 11 −356
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 32 −9
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 39 365 −1 086
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 410 377 3 915
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 109 603 5 870
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 300 774 −1 955
8 Valdžios skola eurais 35 576 0
9 Kitas turtas 249 774 633
Visas turtas 2 124 740 17 614
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 808 925 −818
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 574 912 12 302
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 295 683 157 869
2.2 Indėlių galimybė 232 045 −152 215
2.3 Terminuotieji indėliai 47 000 6 500
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 184 148
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 044 321
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 139 563 8 958
5.1 Valdžiai 131 019 8 536
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 544 422
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 794 648
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 051 −40
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 698 −737
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 14 698 −737
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 033 0
10 Kiti įsipareigojimai 162 591 −3 019
11 Perkainojimo sąskaitos 249 205 0
12 Kapitalas ir rezervai 77 922 0
Visi įsipareigojimai 2 124 740 17 614
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai