Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.6.2010

22.6.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.6.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään kansallisen keskuspankin tehtyä teknisen mukautuksen.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 172,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 2 miljardilla eurolla 300,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,8 miljardilla eurolla 808,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,5 miljardilla eurolla 131 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 161 miljardilla eurolla 565,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.6.2010 erääntyi 122 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 126,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 20,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uuden, 31,6 miljardin euron operaation maksut. Keskiviikkona 16.6.2010 erääntyi myös 40,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 47 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 232 miljardia euroa (edellisellä viikolla 384,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 5,9 miljardilla eurolla 109,6 miljardiin euroon, kun velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja 4 miljardin euron ja euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa 1,9 miljardin euron edestä.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 157,9 miljardilla eurolla 295,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 286 691 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 213 718 61
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 365 −10
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 144 353 71
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 875 −717
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 451 −582
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 451 −582
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 844 913 15 391
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 126 672 4 633
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 718 199 11 123
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 11 −356
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 32 −9
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 39 365 −1 086
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 410 377 3 915
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 109 603 5 870
7.2 Muut arvopaperit 300 774 −1 955
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 576 0
9 Muut saamiset 249 774 633
Vastaavaa yhteensä 2 124 740 17 614
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 808 925 −818
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 574 912 12 302
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 295 683 157 869
2.2 Talletusmahdollisuus 232 045 −152 215
2.3 Määräaikaistalletukset 47 000 6 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 184 148
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 044 321
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 139 563 8 958
5.1 Julkisyhteisöt 131 019 8 536
5.2 Muut 8 544 422
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 794 648
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 051 −40
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 14 698 −737
8.1 Talletukset ja muut velat 14 698 −737
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0
10 Muut velat 162 591 −3 019
11 Arvonmuutostilit 249 205 0
12 Pääoma ja rahastot 77 922 0
Vastattavaa yhteensä 2 124 740 17 614
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle