Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. június 18.

2010. június 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. június 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott technikai kiigazítás áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 172,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2 milliárd euróval 300,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval 808,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,5 milliárd euróval 131 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 161 milliárd euróval 565,7 milliárd euróra emelkedett. 2010. június 16-án, szerdán lejárt egy 122 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 126,7 milliárd euro értékben. Ugyanazon a napon lejárt egy 20,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 31,6 milliárd euro értékben. Szintén 2010. június 16-án lejárt egy 40,5 milliárd euro értékű, rögzített futamidejű betétállomány, és egyhetes lejárattal újabb betétgyűjtésre került sor 47 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) felhasználása 232 milliárd euro volt (szemben az előző heti 384,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 5,9 milliárd euróval 109,6 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 4 milliárd eurós értékpapír-vásárlás, valamint a fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott 1,9 milliárd eurós, euróban denominált kötvényvásárlás állt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 157,9 milliárd euróval 295,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 691 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 213 718 61
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 365 −10
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 144 353 71
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 27 875 −717
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 451 −582
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 451 −582
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 844 913 15 391
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 126 672 4 633
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 718 199 11 123
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 11 −356
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 32 −9
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 39 365 −1 086
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 410 377 3 915
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 109 603 5 870
7.2 Egyéb értékpapírok 300 774 −1 955
8 Euróban denominált államadósság 35 576 0
9 Egyéb eszközök 249 774 633
Eszközök összesen 2 124 740 17 614
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 808 925 −818
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 574 912 12 302
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 295 683 157 869
2.2 Betéti rendelkezésre állás 232 045 −152 215
2.3 Lekötött betétek 47 000 6 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 184 148
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 1 044 321
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 139 563 8 958
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 131 019 8 536
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 544 422
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 794 648
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 051 −40
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 14 698 −737
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 14 698 −737
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0
10 Egyéb kötelezettségek 162 591 −3 019
11 Átértékelési számlák 249 205 0
12 Saját tőke 77 922 0
Források összesen 2 124 740 17 614
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok