Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 iunie 2010

15 iunie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 iunie 2010, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării nete de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,6 miliarde EUR, până la 172,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 1,7 miliarde EUR, până la 302,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 0,3 miliarde EUR, până la 809,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 5,3 miliarde EUR, până la 122,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 35,9 miliarde EUR, până la 404,7 miliarde EUR. Miercuri, 9 iunie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 117,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 122 de miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite în valoare de 35 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână în valoare de 40,5 miliarde EUR. Joi, 10 iunie 2010, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 1,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 384,3 miliarde EUR (faţă de 350,9 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 7,6 miliarde EUR, până la 103,7 miliarde EUR, datorită decontării cumpărărilor de 6,7 miliarde EUR în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi de 0,9 miliarde EUR în cadrul programului de cumpărare de obligaţiuni garantate în euro.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o reducere de 33,5 miliarde EUR, până la 137,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 286 691 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 213 657 637
2.1 Creanţe asupra FMI 69 375 −65
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 144 282 702
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 591 −113
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 033 −810
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 033 −810
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 829 523 2 946
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 122 039 4 312
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 707 076 −1 728
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 367 359
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 41 4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 40 451 2 877
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 406 461 5 812
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 103 733 7 554
7.2 Alte titluri 302 729 −1 743
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 35 576 0
9 Alte active 249 141 −2 730
Total active 2 107 126 8 618
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 809 744 302
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 562 610 5 353
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 137 814 −33 511
2.2 Facilitatea de depozit 384 260 33 359
2.3 Depozite pe termen fix 40 500 5 500
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 36 6
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 723 110
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 130 605 5 234
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 122 484 5 329
5.2 Alte angajamente 8 122 −95
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 146 506
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 092 −1 093
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 434 2 170
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 434 2 170
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0
10 Alte pasive 165 611 −4 572
11 Conturi de reevaluare 249 205 0
12 Capital şi rezerve 77 922 608
Total pasive 2 107 126 8 618

Contacte media