Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.6.2010

15.6.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.6.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,6 miljardilla eurolla 172,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 1,7 miljardilla eurolla 302,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 809,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 5,3 miljardilla eurolla 122,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 35,9 miljardilla eurolla 404,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.6.2010 erääntyi 117,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 122 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 35 miljardin euron arvosta talletuksia ja kerättiin 40,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 10.6.2010 erääntyi 1,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännössä nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 384,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 350,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 7,6 miljardilla eurolla 103,7 miljardiin euroon, kun velkapaperiohjelmassa suoritettiin ostoja 6,7 miljardin euron ja euromääräisten katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa 0,9 miljardin euron edestä.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 33,5 miljardilla eurolla 137,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 286 691 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 213 657 637
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 375 −65
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 144 282 702
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 591 −113
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 033 −810
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 033 −810
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 829 523 2 946
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 122 039 4 312
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 707 076 −1 728
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 367 359
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 41 4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 40 451 2 877
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 406 461 5 812
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 103 733 7 554
7.2 Muut arvopaperit 302 729 −1 743
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 35 576 0
9 Muut saamiset 249 141 −2 730
Vastaavaa yhteensä 2 107 126 8 618
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 809 744 302
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 562 610 5 353
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 137 814 −33 511
2.2 Talletusmahdollisuus 384 260 33 359
2.3 Määräaikaistalletukset 40 500 5 500
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 36 6
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 723 110
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 130 605 5 234
5.1 Julkisyhteisöt 122 484 5 329
5.2 Muut 8 122 −95
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 146 506
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 092 −1 093
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 434 2 170
8.1 Talletukset ja muut velat 15 434 2 170
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0
10 Muut velat 165 611 −4 572
11 Arvonmuutostilit 249 205 0
12 Pääoma ja rahastot 77 922 608
Vastattavaa yhteensä 2 107 126 8 618

Yhteyshenkilöt