Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 11. juuni 2010

15. juuni 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

11. juunil 2010 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,6 miljardi euro võrra 172,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,7 miljardi euro võrra 302,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,3 miljardi euro võrra 809,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 5,3 miljardi euro võrra 122,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 35,9 miljardi euro võrra 404,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 9. juunil 2010 möödus 117,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 122 miljardit eurot. Samal päeval möödus 35 miljardi euro väärtuses hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 40,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 10. juunil 2010 möödus 1,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,4 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 384,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 350,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 7,6 miljardi euro võrra 103,7 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames 6,7 miljardi euro ulatuses ning eurodes nomineeritud tagatud võlakirjade ostuprogrammi raames 0,9 miljardi euro ulatuses.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 33,5 miljardi euro võrra 137,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 691 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 213 657 637
2.1 Nõuded RVFle 69 375 −65
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 144 282 702
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 591 −113
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 033 −810
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 033 −810
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 829 523 2 946
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 122 039 4 312
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 707 076 −1 728
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 367 359
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 41 4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 40 451 2 877
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 406 461 5 812
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 103 733 7 554
7.2 Muud väärtpaberid 302 729 −1 743
8 Valitsussektori võlg eurodes 35 576 0
9 Muud varad 249 141 −2 730
Varad kokku 2 107 126 8 618
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 809 744 302
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 562 610 5 353
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 137 814 −33 511
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 384 260 33 359
2.3 Tähtajalised hoiused 40 500 5 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 36 6
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 723 110
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 130 605 5 234
5.1 Valitsussektor 122 484 5 329
5.2 Muud kohustused 8 122 −95
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 146 506
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 092 −1 093
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 434 2 170
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 434 2 170
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0
10 Muud kohustused 165 611 −4 572
11 Ümberhindluskontod 249 205 0
12 Kapital ja reservid 77 922 608
Kohustused kokku 2 107 126 8 618

Kontaktandmed