Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. június 11.

2010. június 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. június 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése mögött az eurorendszer egyik központi bankjának aranyérme-eladása áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,6 milliárd euróval csökkent, 172,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,2. tétel) 1,7 milliárd euróval 302,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval nőtt, 809,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,3 milliárd euróval 122,5  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 35,9 milliárd euróval 404,7 milliárd euróra csökkent. 2010. június 9-én, szerdán lejárt egy 117,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 122 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 35 milliárd euro értékben betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 40,5 milliárd euro értékben. 2010. június 10-én, csütörtökön lejárt egy hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet 1,7 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,4 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) felhasználása 384,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti 350,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 7,6 milliárd euróval 103,7 milliárd euróra emelkedett, aminek hátterében az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt 6,7 milliárd eurós vétel, valamint a fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt 0,9 milliárd eurós kötvényvásárlás állt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 33,5 milliárd euróval 137,8 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 691 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 213 657 637
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 375 −65
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 144 282 702
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 591 −113
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 033 −810
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 033 −810
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 829 523 2 946
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 122 039 4 312
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 707 076 −1 728
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 367 359
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 41 4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 40 451 2 877
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 406 461 5 812
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 103 733 7 554
7.2 Egyéb értékpapírok 302 729 −1 743
8 Euróban denominált államadósság 35 576 0
9 Egyéb eszközök 249 141 −2 730
Eszközök összesen 2 107 126 8 618
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 809 744 302
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 562 610 5 353
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 137 814 −33 511
2.2 Betéti rendelkezésre állás 384 260 33 359
2.3 Lekötött betétek 40 500 5 500
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 36 6
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 723 110
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 130 605 5 234
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 122 484 5 329
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 122 −95
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 146 506
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 092 −1 093
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 434 2 170
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 434 2 170
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0
10 Egyéb kötelezettségek 165 611 −4 572
11 Átértékelési számlák 249 205 0
12 Saját tőke 77 922 608
Források összesen 2 107 126 8 618

Médiakapcsolatok