Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 aprilie 2010

27 aprilie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 23 aprilie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,4 miliarde EUR, până la 170,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au redus cu 0,2 miliarde EUR, până la 303,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,6 miliarde EUR, până la 792,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 12,4 miliarde EUR, până la 129,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 46,6 miliarde EUR, până la 518,6 miliarde EUR. Miercuri, 21 aprilie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 70,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 70,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 217,4 miliarde EUR (faţă de 171,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

În săptămâna încheiată la 23 aprilie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 1,3 miliarde EUR, până la 48,5 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o reducere de 55,6 miliarde EUR, până la 204,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 286 698 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 209 276 −620
2.1 Creanţe asupra FMI 66 608 20
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 669 −640
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 041 −326
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 336 584
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 336 584
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 735 937 −345
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 70 228 −349
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 665 670 1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 1
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 37 2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 32 735 1 002
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 352 127 1 123
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 48 546 1 329
7.2 Alte titluri 303 581 −207
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 120 −2
9 Alte active 244 989 1 855
Total active 1 943 260 3 271
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 792 846 −1 604
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 421 473 −9 395
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 204 112 −55 637
2.2 Facilitatea de depozit 217 361 46 247
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 −5
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 675 190
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 137 804 12 188
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 129 878 12 401
5.2 Alte angajamente 7 925 −213
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 36 197 −193
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 006 −122
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 988 −404
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 988 −404
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0
10 Alte pasive 161 376 2 611
11 Conturi de reevaluare 249 205 0
12 Capital şi rezerve 76 655 0
Total pasive 1 943 260 3 271

Contacte media