Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. aprill 2010

27. aprill 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

23. aprillil 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 170,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 303,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,6 miljardi euro võrra 792,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 12,4 miljardi euro võrra 129,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 46,6 miljardi euro võrra 518,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. aprillil 2010 möödus 70,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 70,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 217,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 171,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

23. aprillil 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,3 miljardi euro võrra 48,5 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 55,6 miljardi euro võrra 204,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 698 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 209 276 −620
2.1 Nõuded RVFle 66 608 20
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 669 −640
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 041 −326
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 336 584
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 336 584
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 735 937 −345
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 70 228 −349
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 665 670 1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 37 2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 735 1 002
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 352 127 1 123
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 48 546 1 329
7.2 Muud väärtpaberid 303 581 −207
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 120 −2
9 Muud varad 244 989 1 855
Varad kokku 1 943 260 3 271
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 792 846 −1 604
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 421 473 −9 395
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 204 112 −55 637
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 217 361 46 247
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 675 190
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 137 804 12 188
5.1 Valitsussektor 129 878 12 401
5.2 Muud kohustused 7 925 −213
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 36 197 −193
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 006 −122
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 988 −404
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 988 −404
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0
10 Muud kohustused 161 376 2 611
11 Ümberhindluskontod 249 205 0
12 Kapital ja reservid 76 655 0
Kohustused kokku 1 943 260 3 271

Kontaktandmed