Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.4.2010

27.4.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.4.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 170,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 0,2 miljardilla eurolla 303,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,6 miljardilla eurolla 792,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 12,4 miljardilla eurolla 129,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 46,6 miljardilla eurolla 518,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.4.2010 erääntyi 70,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 70,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 217,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 171,1 miljardia euroa).

Perjantaina 23.4.2010 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 48,5 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 55,6 miljardilla eurolla 204,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 286 698 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 209 276 −620
2.1 Saamiset IMF:ltä 66 608 20
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 669 −640
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 041 −326
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 336 584
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 336 584
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 735 937 −345
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 70 228 −349
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 665 670 1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 37 2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 735 1 002
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 352 127 1 123
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 48 546 1 329
7.2 Muut arvopaperit 303 581 −207
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 120 −2
9 Muut saamiset 244 989 1 855
Vastaavaa yhteensä 1 943 260 3 271
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 792 846 −1 604
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 421 473 −9 395
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 204 112 −55 637
2.2 Talletusmahdollisuus 217 361 46 247
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 675 190
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 137 804 12 188
5.1 Julkisyhteisöt 129 878 12 401
5.2 Muut 7 925 −213
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 36 197 −193
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 006 −122
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 988 −404
8.1 Talletukset ja muut velat 12 988 −404
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 033 0
10 Muut velat 161 376 2 611
11 Arvonmuutostilit 249 205 0
12 Pääoma ja rahastot 76 655 0
Vastattavaa yhteensä 1 943 260 3 271

Yhteyshenkilöt