Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. április 23.

2010. április 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. április 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,4 milliárd euróval csökkent, 170,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 303,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,6 milliárd euróval 792,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 12,4 milliárd euróval 129,9  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 46,6 milliárd euróval csökkent, 518,6 milliárd euróra. 2010. április 21-én, szerdán lejárt egy 70,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 70,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 217,4 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 171,1 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. április 23-ával végződő héten 1,3 milliárd euróval, 48,5 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 55,6 milliárd euróval 204,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 698 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 209 276 −620
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 66 608 20
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 669 −640
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 041 −326
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 336 584
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 336 584
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 735 937 −345
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 70 228 −349
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 665 670 1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 37 2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 32 735 1 002
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 352 127 1 123
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 48 546 1 329
7.2 Egyéb értékpapírok 303 581 −207
8 Euróban denominált államadósság 36 120 −2
9 Egyéb eszközök 244 989 1 855
Eszközök összesen 1 943 260 3 271
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 792 846 −1 604
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 421 473 −9 395
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 204 112 −55 637
2.2 Betéti rendelkezésre állás 217 361 46 247
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 675 190
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 137 804 12 188
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 129 878 12 401
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 925 −213
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 36 197 −193
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 006 −122
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 988 −404
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 988 −404
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0
10 Egyéb kötelezettségek 161 376 2 611
11 Átértékelési számlák 249 205 0
12 Saját tőke 76 655 0
Források összesen 1 943 260 3 271

Médiakapcsolatok