Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 aprilie 2010

20 aprilie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 16 aprilie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,2 miliarde EUR, până la 170,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au majorat cu 1,4 miliarde EUR, până la 303,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 3,1 miliarde EUR, până la 794,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 5,1 miliarde EUR, până la 117,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 83,6 miliarde EUR, până la 565,2 miliarde EUR. Miercuri, 14 aprilie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 71,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 70,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 9,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 15,7 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 171,1 miliarde EUR (faţă de 249,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

În săptămâna încheiată la 16 aprilie 2010, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au sporit cu 1,1 miliarde EUR, până la 47,2 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 81,8 miliarde EUR, până la 259,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 286 699 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 209 896 507
2.1 Creanţe asupra FMI 66 587 −64
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 309 572
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 367 −134
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 752 −397
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 752 −397
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 736 282 5 428
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 70 577 −958
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 665 669 6 385
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 35 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 31 733 2 708
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 351 004 2 510
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 47 216 1 109
7.2 Alte titluri 303 788 1 401
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 122 0
9 Alte active 243 134 −7 287
Total active 1 939 989 3 335
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 794 451 −3 065
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 430 869 3 645
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 259 749 81 823
2.2 Facilitatea de depozit 171 114 −78 176
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 5 −2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 485 −94
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 125 615 5 170
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 117 477 5 123
5.2 Alte angajamente 8 138 47
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 36 390 −91
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 128 196
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 392 406
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 392 406
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 033 0
10 Alte pasive 158 765 −2 833
11 Conturi de reevaluare 249 205 0
12 Capital şi rezerve 76 655 0
Total pasive 1 939 989 3 335

Contacte media