Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. április 16.

2010. április 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. április 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 170,7 milliárd euróra.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,4 milliárd euróval 303,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,1 milliárd euróval 794,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,1 milliárd euróval 117,5  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 83,6 milliárd euróval 565,2 milliárd euróra emelkedett. 2010. április 14-én, szerdán lejárt egy 71,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 70,5 milliárd euro értékben. Ugyanazon a napon lejárt egy 9,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 15,7 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héttel azonos módon), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 171,1 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 249,3 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2010. április 16-ával végződő héten 1,1 milliárd euróval, 47,2 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 81,8 milliárd euróval 259,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 286 699 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 209 896 507
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 66 587 −64
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 309 572
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 367 −134
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 752 −397
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 752 −397
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 736 282 5 428
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 70 577 −958
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 665 669 6 385
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 35 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 31 733 2 708
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 351 004 2 510
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 47 216 1 109
7.2 Egyéb értékpapírok 303 788 1 401
8 Euróban denominált államadósság 36 122 0
9 Egyéb eszközök 243 134 −7 287
Eszközök összesen 1 939 989 3 335
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 794 451 −3 065
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 430 869 3 645
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 259 749 81 823
2.2 Betéti rendelkezésre állás 171 114 −78 176
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 5 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 485 −94
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 125 615 5 170
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 117 477 5 123
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 138 47
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 36 390 −91
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 128 196
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 392 406
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 392 406
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 033 0
10 Egyéb kötelezettségek 158 765 −2 833
11 Átértékelési számlák 249 205 0
12 Saját tőke 76 655 0
Források összesen 1 939 989 3 335

Médiakapcsolatok