Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. aprill 2010

20. aprill 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

16. aprillil 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 170,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,4 miljardi euro võrra 303,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 3,1 miljardi euro võrra 794,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 5,1 miljardi euro võrra 117,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 83,6 miljardi euro võrra 565,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. aprillil 2010 möödus 71,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 70,5 miljardit eurot. Samal päeval möödus 9,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 15,7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 171,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 249,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

16. aprillil 2010 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,1 miljardi euro võrra 47,2 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 81,8 miljardi euro võrra 259,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 286 699 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 209 896 507
2.1 Nõuded RVFle 66 587 −64
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 309 572
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 28 367 −134
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 752 −397
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 752 −397
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 736 282 5 428
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 70 577 −958
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 665 669 6 385
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 35 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 733 2 708
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 351 004 2 510
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 47 216 1 109
7.2 Muud väärtpaberid 303 788 1 401
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 122 0
9 Muud varad 243 134 −7 287
Varad kokku 1 939 989 3 335
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 794 451 −3 065
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 430 869 3 645
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 259 749 81 823
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 171 114 −78 176
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 5 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 485 −94
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 125 615 5 170
5.1 Valitsussektor 117 477 5 123
5.2 Muud kohustused 8 138 47
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 36 390 −91
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 128 196
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 392 406
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 392 406
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 033 0
10 Muud kohustused 158 765 −2 833
11 Ümberhindluskontod 249 205 0
12 Kapital ja reservid 76 655 0
Kohustused kokku 1 939 989 3 335

Kontaktandmed